Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Pegazet


Razlika između arhitekture i građevinarstva često je bila predmet rasprava u prošlosti, a i danas je razlika prilično nejasna. S obzirom na veliki broj građevina u današnjem svetu, možemo definisati arhitekturu kao ono što rade arhitekte. Tako bi se naglasak stavio na razvitak arhitekture i arhitekata. Pre se smatralo kako je arhitektura umetnost, a građevina inženjerstvo. Danas je takva podela neodrživa, jer koliko je svaka građevina jedinstvena, toliko više dolazi do izraza nužnost saradnje inženjera i arhitekata. Koliko je važna čvrstoća i sigurnost građevine, toliko je bitna njena funkcionalnost i estetika. Danas se pojam arhitektura najviše odnosi na visokogradnju, urbanizam i sl. U jednom se smeru odvija građenje zgrada. Zgrade se ističu svojim glavnim delovima iznad zemlje, grade se dakle u visinu, pa se građenje zgrada često naziva visokogradnja. Visokogradnja je doslovni prevod starogrčke reči „architectura“ (arhitektura) koja je internacionalizovana. S druge strane imamo gradnju saobraćajnica (putevi, železnice, mostovi...) i hidrotehničkih građevina (vodovod, kanalizacija...). Pomenuti se objekti grade uglavnom pri samom tlu, iako nije pravilo. Takvo se građenje često nazivaju niskogradnja običniji je naziv građevinarstvo.

www.pegazet.ag.rs

"Odgovor jednog mališana na pitanje šta ću biti kad porastem":
Kad porastem želeo bih da budem inženjer jer je to lak i zanimljiv posao. Zato ima ovoliko inženjera, a i svaki dan ih je sve više. Inženjeri ne moraju da idu puno u školu. Oni samo nauče jezike i znaju da pričaju sa kompjuterima. Moraju i znati da čitaju, da bi videli šta se dogodilo kad se sve pokvari. Inženjeri moraju da budu hrabri da ih ne bi bilo strah kad se sve pokvari. Oni isto moraju da imaju dobre oči da bi videli kroz suknje i mora da ih ne bude strah od žena koje rade sa njima u kancelariji, pošto oni rade zajedno. Sviđa mi se i plata koju dobijaju - oni dobijaju više para nego što mogu da potroše. To je zato što svi misle da inženjeri imaju težak posao, osim samih inženjera koji znaju da je taj posao lak. Nema puno toga što mi se ne sviđa, osim što žene vole inženjere i hoće da se udaju za njih, pa oni moraju da ih teraju da im ne bi smetale. Nadam se da neću biti alergičan na prašinu u kancelariji, jer ako budem alergičan onda ne mogu da budem inženjer nego ću morati da radim.