Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Seminarski radovi

Detalji stepeništa


Konstruktivna šema stepeništa, osnova stepeništa, poprečni presek stepeništa u razmeri 1:50, poprečni presek stepeništa u razmeri 1:20, konstruktivni sklop, detalj stepeništa...

Kategorija: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Prost krov sa raspinjačom


Prost krov sa raspinjačom - potkrovni prostor se ne korist. Konstruktivna šema, presek A-A, presek B-B detalj spoja roga i međuspratne konstrukcije preko kose ankerovane venčanice, opis...

Kategorija: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Kotiranje osnova


Prikaz osnova sa kotama i pravcima oslanjanja međuspratne konstrukcije, u ovom primeru prikazane su: osnova podruma, osnova temelja, kao i jedan poprečni presek kroz objekat...

Kategorija: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE