Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

Procedura legalizacije objekata


1. Podnošenje zahteva nadležnom organu opštine na čijoj se teritoriji objekat nalazi
2. Nadležni organ utvrđuje da li je podneta potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom i pravilnikom, I ukoliko nije, u roku od 60 dana traži dopunu dokumentacije.
3. Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu dokumentacije, zahtev se odbija i dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih radnji.
4. Ukoliko ne postoji mogućnost legalizacije, organ opštine odbacuje rešenje i po prasvosnažnosti ga dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih koraka.
5. Ukoliko je moguće objekat legalizovati, obaveštava se podnosilac zahteva o iznosu koji je potrebno uplatiti u roku od 60 dana, do kada bi podnosilac trebalo da zaključi ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište.
6. Po dobijanju i ovog polednjeg dokaza, nadležni organ u roku od 15 dana donosi jedno rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, posle koje sledi uknjižba nekretnine.

Legalizacija u zavisnosti od kvadrature


Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za porodične stambene objekte do 100 m2 i stambene objekte preko 100 m2 sa jednim stanom, podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i dokaz o uplati administrativne takse. Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za stambene objekte sa više stanova, stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova i dokaz o uplati administrativne takse. Zahtev može podneti i svaki vlasnik posebnog fizičkog dela objekta. Uz zahtev za naknadno izdavanje građ. dozvole za radove na izgradnji objekta za koji je izdato odobrenje za izgradnju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati administrativne takse.

Kriterijumi za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola


1. ako objekat nije ukrovljen, postavljena stolarija i urađeni priključci
2. ako objekat ne poseduje konstruktivne elemente, odnosno nisu urađeni završni radovi
3. ako je objekat izgrađen na nepovoljnom zemljištu
4. ako su objekti izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuju trajnost i sigurnost objekta
5. ako su izgrađeni na površinama javne namene
6. ako su izgrađeni u zoni zaštite prirodnog i kulturnog dobra, obavezna izrada studije uticaja na životnu sredinu
7. ako su izgrađeni na manjoj udaljenosti od susednih objekata
8. ako njihova visina premašuje dozvoljenu visinu


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća >