Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

Izdavanje dozvola


Zahtev za izdavanje građevinske dozvole sadrži:
- ime i prezime vlasnika objekta;
- podatke o objektu (poslovni, stambeni, industrijski itd.);
- oznaku lokacije na kojoj je objekat izgrađen;
- podatke o dokumentacij koja se prilaže uz zahtev
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se:
- obaveštenje da vlasnik objekta u roku od 60 dana izmiri obaveze za  građevinsko zemljište;
- za stambene objekte do 100m² i sa jednim stanom dokaz o pravu svojine, zakupa građevinskog zemljišta, fotografije objekta i tehnički izveštaj,geodetski snimak i dokaz o uplati administrativne takse;
- za stambene, poslovne i proizvodne objekte umesto tehničkog izveštaja prilaže se zapisnik o izvršenom veštačenju;
- projekat izvedenog objekta u tri primerka za objekte kod kojih se odstupilo od odobrenja za gradnju koje je izdato po propisima koji su važili do stupanja ovog zakona;
- dokaz o uredjivanju odnosa sa organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište

UZ ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA STAMBENE OBJEKTE SA VIŠE STANOVA, STAMBENO POSLOVNE OBJEKTE, POSLOVNE I PROIZVODNE OBJEKTE
- podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, svojine na objektu
- zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta
- geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom
- fotografije objekta
- dokaz o uplati administrativne takse
Zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole može da podnese svaki vlasnik posebnog fizičkog dela objekta.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA SE IZDAJE REŠENJEM U ROKU OD 15 DANA OD DANA UREDNO PODNETOG ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE I SADRŽI:
- naziv, ime i prezime vlasnika objekta kome se izdaje dozvola, sedište i  adresa;
- podaci o objektu: vrsta, namena,  spratnost, gabariti, neto i bruto građevinska površina, katastar parcela;
- naziv privrednog društva ili pravnog lica, preduzetnika koji je izradio projekat izvedenog objekta za objekte kod kojih je došlo do odstupanja od ranije izdatog odobrenja koje je važilo do momenta stupanja zakona;
- konstataciju da je projekat izvedenog objekta sastavni deo rešenja

Izdavanje upotrebne dozvole


Upotrebnu dozvolu izdaje organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju po izvršenom tehničkom pregledu kojim se utvrđuje da li je objekat podoban za upotrebu. To podrazumeva usklađenost izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, opreme i instalacija. Za tehnicki pregled i izdavanje upotrebne dozvole placa se Opštinska taksa i Republička taksa. Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti.
Potrebna dokumenta su:
- odobrenje za gradnju - dostavlja se po službenoj dužnosti (Komisija za tehnicki pregled),
- potvrde za prikljucenje na infrastrukturu (javna preduzeca),
- zahtev za izdavanje upotrebne dozvole,
- dokaz o uplati taksi.
O pravu odlučuje Opštinska uprava - Odeljenje za urbanizam po prijemu mišljena Komisije za tehnicki pregled.


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća >