Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

Tekstualni deo projekta izvedenog stanja objekta


Tekstualni deo projekta izvedenog stanja sadrži tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija,infrastrukturne mreže Tehniči izveštaj o stanju objekta sadrži:
- opis konstruktivnog sistema;
- podatke o uslovima fundiranja;
- podatke o klimatskoj zoni i zoni seiumičnosti;
- podatke o ugrađenim materijalima;
- podatke o stepenu završenosti objekta
Ako su instalacije urađene uz saglasnost sa javnim preduzećem, ne prilaže se projekat instalacija. Izveštaj o stanju postojeće infrastrukturne mreže sadrži način priključenja i dokaz o ispunjenosti uslova za priključenje. Tehnički izveštaj ima sledeću formu :
1. Opšti podaci
2. Lokacija objekta
3. Arhitektonske karakteristike objekta
4. Higijensko – tehnički uslovi
5. Osnovna građevinska konstrukcija
6. Fundiranje objekta i klimatska zona
7. Zidovi u dograđenom delu objekta
8. Podovi u objektu
9. Finalna obrada zidova i plafona
10. Stolarija, bravarija i limarski radovi
11. Sistem izolacije
12. Vodovod i kanalizacija
13. Elektroinstalacije
14. Grejanje
15. Izjava o stepenu završenosti objekta
16. Tablica projektovanih površina
17. Rekapitulacija poršina

Grafički deo projekta izvedenog stanja objekta


U grafičkom delu projekta izvedenog stanja objekta spadaju skice i planovi objekta, geodetski snimci, kopije planova... Takođe, bitno navesti da sve projekte moraju biti overene od strane odgovornog projektanta koji mora imati licencu za projektovanje. Na kraju kao grafički prilozi se prilažu fotografije objekta.


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7