Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Seminarski radovi

Zakon o planiranju i izgradnji


Zakon o planiranju i igradnji iz 2009. god. sa napomenama na izmene koje su donešene 05/04/2011 god. Uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanja građevinskog zemljišta, davanja u zakup i izgradnje objekata...

Kategorija: ZAKONSKE REGULATIVE

Nivelacija resursa


Pri izradi projekta, Projekt menadžerima se najčešće daje datum završetka projekta pre nego dobiju šansu da taj projekat isplaniraju. Iz ovog razloga, nivelacija resursa i vremensko planiranje projekta moraju biti na visokom nivou...

Kategorija: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Upravljanje rizicima


Sa aspekta projekt menadžmenta razmatra se značaj istraživanja, analize, identifikacije, kontrole i upravljanja rizicima u građevinarstvu, koji stalno prete i u svakodnevnom poslovanju, zbog izuzetno velike promenjivosti okruženja...

Kategorija: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Karakteristike svežeg i očvrslog mlaznog betona i metode ispitivanja


Karakteristike svežeg i očvrslog mlaznog betona se delom razlikuju od osobina uobičajenih betona zbog zahteva koje treba da ispuni pri određenoj starosti. Razlog su sami zahtevi proistekli iz uslova ugradljivosti, obradljivosti, fluidnosti, viskoziteta...

Kategorija: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Početak radova, kašnjenja i obustave


Početak radova,kašnjenja i obustave su važan segment ugovaranja po FIDIC-u na koji posebno treba obratiti pažnju. Veoma je važno da rukovodilac izgradnje koji je imenovan od strane investitora, jasno definiše u opštim uslovima...

Kategorija: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Investicioni program


Investicioni program je prikaz ideja i ciljeva preduzeća koje se nameravaju ostvariti određenim ulaganjem. Ovaj elaborat je sistematizovani skup podataka koji investitoru treba da ukažu na isplativost preduzimanja odredenog investicionog poduhvata...

Kategorija: UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

Proizvodna i tržišna vrednost građevinskog objekta


U radu je prikazana aktuelna problematika računanja proizvodne vrednosti građevinskog objekta u fazi izgradnje. Analizirani su i sistematizovani troškovi koji se javljaju pri realizaciji investicionog projekta...

Kategorija: UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

Postupak izrade biznis plana


Ukoliko se ne raspolaže sa dovoljnim novčanim sredstvima, za pokretanje novog posla ili proširenje postojećeg javlja se potreba obračanja financijskim institucijama ili drugim poslovnim subjektima...

Kategorija: UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

1 2 sledeća >