Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Stara planina - kuće od blata i slame

Stara planina - turistički hit


Stara planina predstavlja prirodno bogatstvo izvanrednog značaja, i ima odlične predispozicije za razvoj turizma. Područje "Babin zub" nazvano je po markantom uzvišenju Babin zub, visine 1758 m n.v. Prostire se na severozapadnim padinama povijarca Midžor (2169m n.v.) – Babin zub – Bolvan (1434m n.v) – Brezovička čuka (1282m n.v) i na južnim padinama glavnog pograničnog grebena Stare planine prema Bugarskoj u slivovima Strmne, Debeličke i Crnovrške reke, zahvatajući površinu od 100,8 km2. Na teritoriji opštine Knjaževac ovo područje obuhvata cele atare sela Ćuštica i Crni Vrh i delove atara sela Balta Berilovac, Janja i Aldina reka. Reljef Stare planine predstavlja prirodnu vrednost koja se sreće kod malog broja planina kod nas. To je prema teritorijalnom obuhvatu velika planina sa vrhovima iznad 1400m. Blagi i oštri usponi, prostrane livade, rečni useci i doline, kompleksi obrasli četinarskom šumom predstavljaju osnov za razvoj različitih oblika turizma. Stara planina je skoro pet meseci pod snegom na visini između 1100 i 1900 m, što predstavlja dobru osnovu za upražnjavanje zimskih sportova. Šume bogate životinjskim svetom omogućavaju bavljenje lovnim turizmom, a u toku leta možete uživati u sledećim aktivnostima: šetnja, gledanje ptica, paraglajding, mount-biking, trčanje, posmatranje prirode. Prostori Stare planine su ekološki čisti i zdravi, bez aerozagađenja i "prljave industrije". Kao strogi rezervati prirode proglašeni su Babin zub, Draganište i Golema reka, a vodopad Bigrenog potoka ima status hidrološkog spomenika prirode. Do sada su na području Stare Planine na teritoriji opštine Knjaževac izgrađeni Planinarski dom sa 80 ležajeva i Hotel sa 2 zvezdice koji raspolaže sa 60 ležajeva. U neposrednoj blizini ova dva objekta nalazi se žičara četvorosed, sidro i dve ski staze. Takođe, iznad hotela nalazi se višenamenski sportski teren.

Kuće od blata i slame


Posebnu pažnju u ovom članku posvetili smo Babinom zubu i okolnim selima koja se nalaze u podožju ovog turističkog kompleksa. Vredno pomena u ovim krajevima su kuće od blata i slame. Ove kuće su jako stare, većina je izgrađena za vreme I i II Svetskog rata, a neke od njih su izgrađene još za vreme vladavine Turaka. Meštani ovih sela i dan danas žive u svojim starim domovima i ne razmišljaju o menjanju načina života. Živimo u dobu modernizacije i savremenih dostignuća pa sama pomisao na ovakav način života budi igoniju u nama. Nažalost, mladih je sve manje u ovim selima, gotovo da i više nema. U pojedinim selima poput Aldine reke nema struje, a kanalizacija, vodovod i ostale instalacije na koje smo navikli u svakodnevnom životu ovde nisu nikad postojale. Zidovi ovih kuća rađeni su od slame koja je odličan izolator, valjane u blatu. Ojačanja zidova su u vidu drvenih greda postavljenih horizontalno. Podovi su od blata, kara tavani, stolarija je od drveta i stare tarabe kao ograda. Crep na ovim kućama su pravili sami meštani od gline i blata. Možda na prvi pogled ove kuće izgledaju oronulo i neuredno, ali većina ovih domova su jako čisti i uredni. Sanitarni čvorovi takođe retkost su ovim krajevima. Većina domova ima poljski WC, a vodom se snabdeva iz okolnih potoka koji obiluju zdravom i čistom vodom. Grejanje je na čvrsto gorivo. Pored starih kuća, u podnožju Babinog zuba grade se kuće za turiste. To su male brvnarice sa osnovnim sredstvima za smeštaj i prenoćište. Ovde su prikazane neke od ovih kuća u selu Crni vrh.